מאגר המידע

מזונות

עמוד הבית / האם חזרה של אשה לחיים משותפים עם בעלה לשעבר עלולה לפגוע בזכותה על פי הסכם הגירושין ביניהם לקבל ממנו מזונות לאחר הגירושין?

האם חזרה של אשה לחיים משותפים עם בעלה לשעבר עלולה לפגוע בזכותה על פי הסכם הגירושין ביניהם לקבל ממנו מזונות לאחר הגירושין?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 14 אפריל, 2022

במקרה שכזה ביהמ"ש בוחן את הנסיבות ואפשר שייקבע אחת משתיים:

א. חזרה לחיים משותפים עם בעל לשעבר עשוייה לבטא באמצעות התנהגות, שינוי בהסכם הקודם ולגרום לביטול ההתחייבות לשלם מזונות, לאחר הגירושין, משום שבזמן המגורים המשותפים הבעל לשעבר ממילא נוטל חלק בתשלום הוצאות הכלכלה ומשק הבית המשותף, כך שאם יהא עליו גם לשאת בזה וגם לשאת בתשלום מזונות עפ"י הסכם הגירושין, עלול הדבר להוות כפל תשלום .

ב. ביהמ"ש יכול גם לקבוע כי בתקופת הפיוס האישה לשעבר לא תהא זכאית למזונות עפ"י ההסכם, אולם אם לאחר מכן בני הזוג ייפרדו שוב, אזי ההסכם הקודם ייצא ממצב של הקפאה ועשוי לשוב לתוקפו .


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן