מאגר המידע

ירושה וצוואות

עמוד הבית / האם יכובד רצונו של אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, המצווה את נכסיו בישראל, באופן הנוגד את דיני הירושה במקום מושבו בחו"ל?

האם יכובד רצונו של אדם בעל אזרחות כפולה, ישראלית וזרה, המצווה את נכסיו בישראל, באופן הנוגד את דיני הירושה במקום מושבו בחו"ל?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 31 מרץ, 2022

כנראה שלא! עפ"י חוק הירושה (1965) על ירושה של אדם יחול הדין של מקום מושבו בשעת מותו, למעט חריגים המנויים בחוק (כגון, כשרות לצוות, הנקבעת עפ"י חוקי הירושה, במקום מושבו של אדם, בעת עריכת הצוואה).

לכן, אם אדם, שמקום מושבו בחו"ל, ציווה את נכסיו בישראל, בצוואה, ולאחר מותו מוגשת בקשה לקיום צוואתו בישראל, ביהמ"ש בישראל יבחן את הדין החל במדינה, אשר היוותה את מקום מושבו של המצווה, ויחיל את הוראות הדין, ביחס לנכסי המצווה בישראל.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן