מאגר המידע

מזונות

עמוד הבית / האם כאשר צרכיו של קטין גדלו מאד, ביחס לדמי המזונות, אשר משולמים בעבורו, וכאשר אביו הפסיק לחלוטין לקיים את הסדרי הראייה, באופן שמטיל על האם המשמורנית נטל כלכלי נוסף, ניתן לזכות בהגדלת מזונות הקטין בביהמ"ש?

האם כאשר צרכיו של קטין גדלו מאד, ביחס לדמי המזונות, אשר משולמים בעבורו, וכאשר אביו הפסיק לחלוטין לקיים את הסדרי הראייה, באופן שמטיל על האם המשמורנית נטל כלכלי נוסף, ניתן לזכות בהגדלת מזונות הקטין בביהמ"ש?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 07 אפריל, 2022

כן! גידול מהותי או גידול ניכר בצרכי הקטין, בהבדל מגידול זניח ולא משמעותי, עשוי להיחשב, כשינוי נסיבות אשר מצדיק בעיני ביהמ"ש, הגדלת מזונות. כמו כן, הפסקת הסדרי הביקור מצד האב, מעמיס בהכרח נטל כלכלי נוסף על כתפי האם המשמורנית, למשל כפועל יוצא מריבוי זמן שהייתו במחיצתה, וההוצאות הכרוכות בכך, וביהמ"ש עשוי לקחת נתון זה בחשבון, באם האחריות למחדלו של האב מוטלת עליו.

 


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן