מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / האם לפי החוק, כאשר תבוצע חלוקת זכויות פנסיה ביני לבין אשתי לשעבר, והיא תקבל את החלק היחסי שלה, בפנסיה שלי, האם אז ינוכו מן החלק הזה ניכויי חובה?

האם לפי החוק, כאשר תבוצע חלוקת זכויות פנסיה ביני לבין אשתי לשעבר, והיא תקבל את החלק היחסי שלה, בפנסיה שלי, האם אז ינוכו מן החלק הזה ניכויי חובה?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 01 אפריל, 2022

לא! אין לאשתך לשעבר תלוש פנסיה נפרד ואין חישוב מס עצמאי. מס הכנסה וביטוח לאומי מנוכים מסך כל הקצבה (לפני החלוקה ביניכם) וזאת, בהתאם לשיעורי המס החלים על המבוטח, כלומר עליך, בלבד.

 


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן