מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / האם ניתן לאכוף הסכם גירושין או חלק ממנו?

האם ניתן לאכוף הסכם גירושין או חלק ממנו?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 24 מרץ, 2022

הסכם גירושין חייב להיערך בכתב, ולהיות מאושר ע"י בית הדין הרבני או בית המשפט לעינייני משפחה.

לאחר אישור ההסכם, במידה ואחד הצדדים אינו ממלא אחר הוראות ההסכם, למשל: אם אב אינו משלם מזונות לילדו , אזי ניתן לפנות ללישכת ההוצאה לפועל ולפעול לגביית תשלום דמי המזונות, ואף לנקוט הליכים כנגד החייב.

בהתייחס ליהודים- בית המשפט מאשר את כל סעיפי ההסכם, מלבד הסעיפים שמתייחסים להסכמת הצדדים להתגרש ,שכן לבית הדין הרבני יש סמכות ייחודית, בעניין גירושין בין שני יהודים, ועל כן לאחר אישור ההסכם יוגש ההסכם לבית הדין הרבני, לשם מתן פס"ד לגירושין.

את ההסכמה לגירושין לא ניתן לאכוף, משום שאז עלול הדבר לפגום בתוקפו ובכשרותו של הגט. גט כשר, רק אם ניתן בהסכמה ומרצון חופשי.

הסדרי ראיית ילדים למשל , לא ניתן לאכוף באמצעות לישכת ההוצאה לפועל ובחוק ההוצאה לפועל- 1967, יש הוראות מפורשות שאוסרות נקיטת הליכים לאכיפת הסדרי ראיה.

חלוקת רכוש- ניתנת לאכיפה למשל ע"י כך שאחד מן הצדדים או שניהם פונים לביהמ"ש ומבקשים כי יתמנה כונס נכסים לשם ביצוע פירוק שיתוף וחלוקת רכוש בין בני הזוג.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן