מאגר המידע

זכויות רכושיות

עמוד הבית / האם תוכל אשה לשכנע את ביהמ"ש להעניק לה חלק גדול יותר בבית מגורי המשפחה, מפני שבעלה העצמאי, בעיסוקו, הסתיר ממנה, במשך שנים כספים שקיבל, בזמן שהיא עבדה ונשאה בתשלום חובות משותפים?

האם תוכל אשה לשכנע את ביהמ"ש להעניק לה חלק גדול יותר בבית מגורי המשפחה, מפני שבעלה העצמאי, בעיסוקו, הסתיר ממנה, במשך שנים כספים שקיבל, בזמן שהיא עבדה ונשאה בתשלום חובות משותפים?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 11 אפריל, 2022

לא! אם בני הזוג נישאו משנת 1974 ואילך, הרי שעל פי חוק יחסי ממון בין בני זוג (1973), יש לשני בני הזוג זכויות שוות ברכוש שהצטבר, במהלך שנות נישואיהם, אלא אם כן מדובר בנכסים שניתנו במתנה או בירושה, או שנחתם הסכם ממון, אשר אושר בבימ"ש והוציא נכס או יותר ממכלול רכושם המשותף. למרות שלבימ"ש קיים שיקול דעת לסטות מהוראות החוק הנ"ל ולבצע חלוקה שאיננה שוויונית בין הצדדים, בהתקיים נסיבות מיוחדות לכך, הרי שאין בימ"ש רשאי לעשות כן כאשר מדובר בנכס דלא ניידי הרשום בבעלות משותפת של שני הצדדים. זאת, מפני שהרישום על שמם של הצדדים משקף זכויות קניניות, אשר הצדדים התכוונו והסכימו על כך שהנכס יהיה בבעלות שניהם, בחלקים שווים.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן