מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / התגרשתי בראשית שנות ה-90. ביהמ"ש המחוזי אישר את הסכם הגירושין שלי, והעניק להסכם תוקף של פסק דין. בהסכם הגירושין נכתב, כי במידה ואשתי לשעבר תגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים, ישירות או בעקיפין, אהיה זכאי לפיצוי כנגד החיוב הכספי שיוטל עלי. בתמיכה לכך, צורפו כתבי ערבות של שני ערבים, קרובי משפחתה, להסכם הגירושין. בניגוד לאמור בהסכם, ילדיי הקטינים הגישו נגדי תביעה להגדלת מזונות. כיצד עלי לפעול?

התגרשתי בראשית שנות ה-90. ביהמ"ש המחוזי אישר את הסכם הגירושין שלי, והעניק להסכם תוקף של פסק דין. בהסכם הגירושין נכתב, כי במידה ואשתי לשעבר תגיש תביעה להגדלת מזונות ילדים, ישירות או בעקיפין, אהיה זכאי לפיצוי כנגד החיוב הכספי שיוטל עלי. בתמיכה לכך, צורפו כתבי ערבות של שני ערבים, קרובי משפחתה, להסכם הגירושין. בניגוד לאמור בהסכם, ילדיי הקטינים הגישו נגדי תביעה להגדלת מזונות. כיצד עלי לפעול?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 07 אפריל, 2022

ככלל, בתי המשפט למשפחה נוטים להימנע מאכיפת סעיפי שיפוי בהסכמי גירושין. זאת, משום שביהמ"ש העליון הטיל הגבלה על אכיפת סעיפי שיפוי, בקובעו שוב ושוב, תנאי שכזה בהסכם, יופעל, רק אם מצבה הכלכלי של האם מבוסס, אחרת הטלת שיפוי עלולה להיות על חשבון הילדים כתוצאה מן ההרעה או ההכבדה הכספית שתוטל על אמם.

ברם, המצב שונה כאשר צד שלישי, למשל ערב, מגיש תביעה. למרות שבתי המשפט למשפחה, אשר קמו באמצע שנות ה-90 חדלו לאשר ערבויות של צדדים שלישיים לשיפוי אחד הצדדים, במקרה של הפרת הסכם גירושין, בתי משפט יאכפו ערבויות מעין אלה, שכבר אושרו ע"י בימ"ש, והפכו לחלק מפסקי דין לגירושין. בהתאם לכך, אב שנתבע להגדלת מזונות המהווה הפרה של הסכם גירושין, יוכל לנקוט הליכים משפטיים נגד נותני הערבות להסכם.  האב יוכל לבקש מביהמ"ש, להורות על הערב/ים לשלם את הפרשי המזונות, שהוטלו עליו בערבות התביעה להגדלת דמי המזונות שהגישו הקטינים.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן