מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / כיצד מתייחסת ארה"ב לישראל מבחינת האופן בו היא מנהלת תיקי חטיפה להחזרת ילדים מישראל לארה"ב?

כיצד מתייחסת ארה"ב לישראל מבחינת האופן בו היא מנהלת תיקי חטיפה להחזרת ילדים מישראל לארה"ב?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 05 אפריל, 2022

עפ"י דו"ח שהוגש לקונגרס ע"י משרד המדינה האמריקאי הרי שישראל הוגדרה בו כ-"מדינה מדאיגה", או בקבוצה השלישית במדרגה של "מדינות תחת ביקורת", כאשר המדינות בקבוצה הראשונה הוגדרו כ: "מדינות לא מצייתות" (=לאמנה), והמדינות שנמנו על הקבוצה השנייה במדרג המדינות המבוקרות הוגדרו כ: "מדינות שאינן מצייתות באופן מלא".

יודגש כי סיועם של עורכי דין או הרשות המרכזית בהשגת אשרות עבור ההורה החוטף הישראלי, באופן המבטיח את כניסתם החוקית לגבולות ארה"ב חיוני ביותר לפעמים בהתגברות על מחסומים טכניים להשגת צו בית משפט המורה על החזרת הילדים. במקרים בהם ההורה אשר חטף ילד (שאולי אף נולד בארה"ב) למדינת ישראל התגורר בארה"ב באופן בלתי חוקי הוא/היא יוכל/תוכל לטעון בהגנתו כי קיים חשש חמור כי החזרת הילד לארה"ב תוביל לנזק לילד. ההורה החוטף יוכל לטעון כי החזרת הילד משמעותה תהיה שהילד יהיה מנותק ממנו בגלל שההורה החוטף מנוע מלהיכנס לארה"ב.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן