מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / כיצד ניתן בדרך כלל  לממש זכויות ביקור כאשר הן נמנעות ע"י ההורה המשמורן ללא יסוד של חטיפה?

כיצד ניתן בדרך כלל  לממש זכויות ביקור כאשר הן נמנעות ע"י ההורה המשמורן ללא יסוד של חטיפה?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 31 מרץ, 2022

במקרה שכזה מדובר באכיפת הסדרי ראייה/זכויות ביקור כאשר אין ברקע מקרה חטיפה ואמנת האג אינה מיושמת.

למשל, אם אמו המשמורנית של קטין קיבלה היתר מבימ"ש למשפחה בישראל להגר עמו לחו"ל, למדינה לא מתקשרת, ולמרות שנקבעו לאב זכויות ביקור הפירה האם את זכויות הביקור של האב, יהיה על האב לפנות לביהמ"ש בישראל או במדינה בה מתגורר הקטין עפ"י החוק הרגיל הדן בזכויות ביקור ולתבוע אותן. האב יוכל גם לבקש לאכוף נגד האם את כל העונשים המנויים בצו המקורי של ביהמ"ש בישראל במקרה של הפרת הצו על-ידה.

 


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן