מאגר המידע

חטיפת והגירת ילדים

עמוד הבית / כיצד פועלת אמנת האג למעשה?

כיצד פועלת אמנת האג למעשה?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 05 אפריל, 2022

אמנת האג נוצרה כדי לאפשר נקיטת הליך משפטי מהיר וממצה במקרים של חטיפת ילדים בינלאומית. הרעיון היה להימנע מהצורך לחקור מערכות חקיקה זרות במדינות שונות, ולאפשר העלאת טענות הגנה באופן מצומצם, אשר תיוחד למקרים בהם החזרתו של קטין עומדת בניגוד חמור לרווחתו.

סעיף 12 לאמנה קובע כי במקרים בהם חלפה פחות משנה מהמועד

בו הקטין הורחק שלא כדין, או לא הוחזר שלא כדין, לבין מועד פתיחת ההליכים, אז: "תצווה הרשות הנוגעת בדבר להחזיר את הילד לאלתר.".

יודגש, כי גם אם עברה יותר משנה בין המועדים הללו, והליכים נפתחו אחרי יותר משנה ממועד אי ההחזרה שלא כדין או הרחקתו של הקטין שלא כדין הרי ש:  "הרשות השיפוטית או המינהלית תצווה להחזיר את הילד, אף אם החלו ההליכים לאחר תום התקופה של שנה אחת…זולת אם הוכח כי הילד השתלב כבר בסביבתו החדשה.".

 


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן