מאגר המידע

משמורת, הסדרי ראייה וקשר

עמוד הבית / מי מההורים נושא בנטל של הוצאות הנסיעה, הכרוכות בביצוע הסדרי הראיה, כאשר שני ההורים חיים בישראל ?

מי מההורים נושא בנטל של הוצאות הנסיעה, הכרוכות בביצוע הסדרי הראיה, כאשר שני ההורים חיים בישראל ?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 12 אפריל, 2022

כאשר שני ההורים מתגוררים בישראל, אלא אם כן הם חיים במרחק גדול מאוד זה מזה כמו בקצוות מנוגדים של המדינה, בדרך כלל לא יהיה איזכור מפורש של נושא הוצאות הנסיעה בהסכם שיערכו ביניהם. אם הוצאות הנסיעה נלקחות בחשבון, אזי זה עשוי להיעשות באחת משתי דרכים. הראשונה היא חלוקת הנטל בין שני ההורים – כך שבפעם אחת ההורה שאיננו משמורן , יאסוף את הילד ויחזירו, ובפעם אחרת ההורה המשמורן יביא את הילד אל ההורה שאיננו משמורן, ויאסוף אותו ממנו בסוף הביקור. הדרך השניה היא ע"י הבאתן בחשבון של הוצאות הנסיעה, הכרוכות בביצוע הסדרי הראיה, כאשר קובעים את סכום החיוב במזונות של ההורה שאיננו משמורן.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן