מאגר המידע

זכויות רכושיות

עמוד הבית / נישואיי עלו על שירטון לאחר כעשר שנות נישואים. אשתי מאיימת בגירושין. אני מעוניין להציל את נישואינו ולשמור על אחדות המשפחה. לאחרונה, אשתי אמרה לי שבגלל התיקון החדש בחוק אין באפשרותי לדחות את הגירושין בינינו ושהנכסים המשותפים שלנו לרבות בית המגורים המשותף יוכל להתחלק מייד לאחר שהיא תנקוט בהליך של גירושין נגדי. האם זה נכון?

נישואיי עלו על שירטון לאחר כעשר שנות נישואים. אשתי מאיימת בגירושין. אני מעוניין להציל את נישואינו ולשמור על אחדות המשפחה. לאחרונה, אשתי אמרה לי שבגלל התיקון החדש בחוק אין באפשרותי לדחות את הגירושין בינינו ושהנכסים המשותפים שלנו לרבות בית המגורים המשותף יוכל להתחלק מייד לאחר שהיא תנקוט בהליך של גירושין נגדי. האם זה נכון?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 07 אפריל, 2022

כן- אשתך צודקת חלקית, בכפוף לתנאים וסייגים מסוימים. התיקון שנעשה בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, בחודש נובמבר 2008, מתייחס לזוגות שנישאו מיום 1.1.74 ואילך, ומצויים בהליך של גירושין, או לזוגות שנישואיהם התפרקו.

לפני התיקון לחוק, לא ניתן היה לחלק רכוש משותף לפני פקיעת הנישואין (עקב גט או מוות), אלא אם כן שני הצדדים הסכימו לכך או כאשר הנכסים לחלוקה נרשמו על שם שניהם במשותף. לאחר התיקון לחוק, ניתן לפרק שיתוף ולחלק רכוש גם בנכסים משותפים שנרשמו על שם אחד מבין הצדדים, לפני שניתן גט, בחלוף שנה מן היום שבו אחד הצדדים נקט בהליך משפטי של גירושין או חלוקת רכוש, או, לחלופין, גם מבלי שננקטו הליכים משפטיים בפועל, כאשר הצדדים היו פרודים זה מזה לפחות 9 חודשים או שנישואיהם התפרקו.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן