מאגר המידע

זכויות רכושיות

עמוד הבית / נישואיי לאשתי נמצאים במשבר ואני מעוניין להתגרש. במהלך נישואינו חתמנו על הסכם בקשר לזכויות משותפות שלנו בבית שמצוי בשלבי בנייה בפרוייקט "בנה ביתך". האם אני כול להחזיר לה את כספי השקעתה ולבטל את ההסכם בעניין הזכויות שלה בבית?

נישואיי לאשתי נמצאים במשבר ואני מעוניין להתגרש. במהלך נישואינו חתמנו על הסכם בקשר לזכויות משותפות שלנו בבית שמצוי בשלבי בנייה בפרוייקט "בנה ביתך". האם אני כול להחזיר לה את כספי השקעתה ולבטל את ההסכם בעניין הזכויות שלה בבית?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 28 מרץ, 2022

אם אשתך הפירה תנאי כלשהו בהסכם ביניכם, אתה רשאי לתבוע ויכול לטעון להפרת ההסכם בבית המשפט, ולנסות לבטל את ההסכם בגלל ההפרה שלה. לעומת זאת, אם בית המשפט ימצא שאשתך לא הפירה את ההסכם אלא שרצונך נובע מן המשבר שמתחולל ביניכם, במצב זה בית המשפט צפוי לדחות את התביעה שלך. בפסק דין שניתן בבימ"ש לענייני משפחה בחיפה באוגוסט 2020, בעניין דומה, נקבע ברוח זו, ונאמר כי ״פרידה או הרעה ביחסי הצדדים אינה עילת ביטול״.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן