מאגר המידע

הסכמים

עמוד הבית / לפני כשנה, חתמתי על הסכם מתנה לטובת אחי, בעניין העברת זכויותיי בדירה לטובתו. כעת מצבי הכלכלי החמיר. כאשר חתמתי על הסכם המתנה היה זה בעקבות לחץ כבד שהפעיל עליי אחי, כאשר הייתי שרוייה בתקופת משבר. אני מעוניינת לבטל את ההסכם. מה הסיכויים שלי להצליח בכך?

לפני כשנה, חתמתי על הסכם מתנה לטובת אחי, בעניין העברת זכויותיי בדירה לטובתו. כעת מצבי הכלכלי החמיר. כאשר חתמתי על הסכם המתנה היה זה בעקבות לחץ כבד שהפעיל עליי אחי, כאשר הייתי שרוייה בתקופת משבר. אני מעוניינת לבטל את ההסכם. מה הסיכויים שלי להצליח בכך?

מאת: דיאנה שאלתיאלפורסם בתאריך: 28 מרץ, 2022

סיכויי ההצלחה תלויים בראיות שיש לך להוכחת טענותייך, שלא היה לך רצון חופשי וכי היית שרוייה במצוקה ולחץ בעת החתימה על ההסכם, וכי מצבך הכלכלי הורע, לאחר מכן. בעניין דומה שנדון בבימ"ש לענייני משפחה בחיפה ביולי 2020, נדחתה בקשה דומה לביטול הסכם מתנה, הואיל ומהראיות שם עלה שהתובעת ידעה היטב מה משמעות המסמך שחתמה עליו, והואיל והיא לא הוכיחה הרעה במצבה הכלכלי, ובימ"ש קבע שם, כי התביעה לא הייתה מוגשת אלמלא היה פורץ סכסוך בין הצדדים.


* אנו תקווה, כי אתר זה ישמש כלי עזר שימושי ויעיל, ויהווה "חבר לעת צרה", אולם, יחד עם זאת, ברצוננו להדגיש, כי המידע המופיע באתר אינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי אישי ופרטני. למתן ייעוץ משפטי, ולתיאום פגישת ייעוץ, ניתן לפנות למשרדנו, על פי אמצעי הקשר המופיעים באתר.

דילוג לתוכן