תחומי עיסוק

מזונות

המשרד מטפל בהגשת תביעות בענייני מזונות, כולל מזונות אישה, מזונות ילדים, מזונות בין ידועים בציבור; הגשת כתבי הגנה כנגד תביעות למזונות; הגשת תביעות/ כתבי הגנה בנושא הגדלת מזונות או הפחתת מזונות; ניהול ההליכים המשפטיים.


רוצים להתייעץ איתנו

בנושא מזונות?

 

התקשרו למספר 050-4848484

או השאירו פרטים.


תוכן מקצועי

ראה הכל

שאלות ותשובות

 מהו המועד הקובע אשר ממנו מתחילה זכאות האשה לקבל דמי מזונות ?

מזונות לאישה נשואה

אישה איננה זכאית לקבל דמי מזונות עבור התקופה שקדמה להגשת תביעת המזונות על ידה – אפילו שהיא ובעלה חיים בנפרד, ואפילו אם הבעל הוא זה שעזב את הבית . היא זכאית לקבל דמי מזונות, אך ורק ממועד הגשת תביעת המזונות על ידה. לעתים, כאשר זוג מגיע לכלל הסכמה, הם עשויים לקבוע מועד מוקדם יותר ממועד הגשת תביעת המזונות ע"י האישה, אשר ממנו ואילך יתחיל החיוב במזונות.

האם ניתן להפחית או לבטל מזונות אשה,אשר בעלה לשעבר הסכים, בהסכם גירושין, שקיבל תוקף של פסק דין, לשלם לה דמי מזונות לאחר הגירושין ? 

מזונות גרושה

הקטנת מזונות או הגדלתם, עשויה להתרחש רק בהתייחס למזונות אשר בהם מחוייב בעל, עפ"י דינו האישי, אולם אין עילה בדין האישי להקטנת מזונות, אשר משולמים שלא בהתאם לדין האישי .

במקרה שכזה העילה לביטול ההסכם עשויה, אם בכלל, לנבוע מדיני החוזים (כגון: טעות או הטעיה) , ולא מתחום דיני המשפחה.

אם בעל מסכים לשלם לאשתו סכום כסף חודשי לאחר הגירושין, למשך תקופה מסויימת, האם היא יכולה לפעול נגדו באמצעות ההוצאה לפועל, אם הוא מפסיק לשלם ?

מזונות גרושה

 

כן ! למרות שעפ"י החוק אין אדם מחוייב לשלם מזונות לגרושתו, אף על פי כן, אם הוא מתנדב בהסכם שמקבל תוקף של פסק דין לשלם לה סכום כסף מדי חודש, אזי גרושתו יכולה לאכוף עליו את ביצוע ההסכם באמצעות ההוצל"פ, באם הוא מפסיק לשלם. לאחרונה דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למתן רשות ערעור של גבר גרוש נגד החלטת ראש ההוצל"פ, לאסור אותו, באם לא ישלם את חובו, וקבע שהמונח "מזונות" הוא רחב וכולל סכומים אותם הסכים בעל לשלם לגרושתו, אף על פי שאינו מחוייב במזונות עפ"י דין, ולמרות שהמילה מזונות לא הוזכרה כלל בהסכם. אישה לשעבר שבידיה הסכם גירושין שאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה, ובו התחייב בעלה לשעבר לשלם לה סכום חודשי, זכאית לאכיפת ההסכם בלשכת ההוצל"פ כאילו מדובר בפסק דין למזונות.

הערת העורך: לעניות דעתנו החלטת בית המשפט המחוזי שנויה במחלוקת, משום שהחוב לאישה לשעבר, לפי הסכם גירושין, עשוי להיווצר מאחד משני מקורות. המקור הראשון הוא "מזונות לגרושתו", ובמקרה כזה יתכן שתהא התייחסות לחוב, כחוב מזונות. המקור השני הוא חוב הנובע מעריכת איזון משאבים ברכושם המשותף של בני הזוג, ובמקרה כזה, החוב עשוי להיחשב כחוב רגיל, שאינו קשור למזונות. בנוסף, אם יש לראש ההוצל"פ ספקות לגבי פירוש של פסק דין הוא יכול להשתמש בסמכותו ולבקש את בית המשפט שנתן את פסק הדין להבהיר אותו.

האם לאשה יש זכות לקבל מזונות מעזבונו של בעלה המנוח?

מזונות אלמנה

 

 

אלמנה יכולה לקבל מזונות מעזבון בעלה המנוח . תביעה בענין זה יש להגיש לבית המשפט לעינייני משפחה או לבית הדין הרבני. זכויות אלמנה למזונות מעזבון בעלה אינן תלויות בשאלה אם המנוח הותיר אחריו צוואה אם לאו, והן נבחנות ביחס לצרכיה וביחס לאמצעי הקיום שלה בין אם היא יורשת את בעלה ובין אם לאו

האם חזרה של אשה לחיים משותפים עם בעלה לשעבר עלולה לפגוע בזכותה על פי הסכם הגירושין ביניהם לקבל ממנו מזונות לאחר הגירושין?

מזונות הסכמים בענין מזונות

במקרה שכזה ביהמ"ש בוחן את הנסיבות ואפשר שייקבע אחת משתיים:

א. חזרה לחיים משותפים עם בעל לשעבר עשוייה לבטא באמצעות התנהגות, שינוי בהסכם הקודם ולגרום לביטול ההתחייבות לשלם מזונות, לאחר הגירושין, משום שבזמן המגורים המשותפים הבעל לשעבר ממילא נוטל חלק בתשלום הוצאות הכלכלה ומשק הבית המשותף, כך שאם יהא עליו גם לשאת בזה וגם לשאת בתשלום מזונות עפ"י הסכם הגירושין, עלול הדבר להוות כפל תשלום .

ב. ביהמ"ש יכול גם לקבוע כי בתקופת הפיוס האישה לשעבר לא תהא זכאית למזונות עפ"י ההסכם, אולם אם לאחר מכן בני הזוג ייפרדו שוב, אזי ההסכם הקודם ייצא ממצב של הקפאה ועשוי לשוב לתוקפו .

האם התחייבותה של אם בהסכם גירושין להימנע מתביעות עתידיות בעניין מזונות ילדיה מחייבת את ילדה הקטין? 

מזונות הסכמים בענין מזונות

 

ככלל ילדים אינם כפופים להסכמים שנחתמים בין הוריהם ובפרט להסכמים בהם קיימים תנאים מגבילים שעלולים לפגוע בזכותם לסיפוק מלא של צורכיהם. ילד יכול להגיש תביעה עצמאית וראשונית בשמו, להגדלת מזונות והוא אף איננו חייב להוכיח שינוי נסיבות מהותי, כדי להצדיק את תביעתו. התחייבותה של אימו של קטין להימנע מתביעות בעתיד אינה מחייבת כאמור את הקטין והתחייבות זו אף איננה מחייבת את אימו של הקטין , עד מתי ? "עד שתעשיר" , כלומר התחייבותה של אם הקטין תהא מחייבת, רק לאחר שמצבה הכלכלי יהיה משופר למדי.

האם ניתן להסכים על נושא מזונות הילדים בעל פה ? 

מזונות הסכמים בענין מזונות

 

לא! הסכם בעניין מזונות צריך שייעשה בכתב ויקבל אישור של בית המשפט לעינייני משפחה (או בית הדין הרבני) וזאת כתנאי לתוקף המשפטי המחייב שלו. יודגש כי הסכם בעניין מזונות ילדים ופסק דין שמאשר אותו, לעולם אינו סופי, כלומר בנסיבות מסויימות ניתן לפנות לביהמ"ש בתביעה לשנות את גובה המזונות. גם הסכם בעניין שינוי מזונות , כלומר הגדלתם או הפחתתם חייב להיעשות בכתב ולקבל אישור של ביהמ"ש.

ידידתי אשר הינה רווקה ומבוגרת רוצה מאוד ללדת ילד מחוץ לנישואין, ומפצירה בי שאעזור לה להיכנס להריון, ע"י תרומת זרע. היא מבטיחה שלא לייחס לי אבהות על ילד , אם יוולד לה . כמו כן, היא מבטיחה שהיא לא תתבע ממני מזונות ותמיכה כלכלית כלשהי למען הילד . האם הבטחותיה מחייבות מבחינה משפטית, או שאני עלול להסתבך בעתיד ?

מזונות קטינים

הסכם בעל פה או בכתב, אשר מיועד לשחרר גבר, אשר מכניס אישה להריון, מכל אחריות כלפי ילד שייוולד, הוא חסר כל ערך משפטי. הסכם כזה נוגד את "טובת הילד", נוגד את זכויות הילד, ונוגד את תקנת הציבור. הסכם כזה מתיימר לשלול מן הילד את זכותו הטבעית לדעת מיהו אביו, לשלול ממנו את האפשרות לפתח מערכת יחסים עם אביו, ולשלול ממנו את הזכות להיתמך מבחינה כלכלית ע"י אביו.

חוץ מהמקרה המיוחד של תרומת זרע אנונימית בבנק הזרע, אדם שמכניס אישה להריון, חייב לקחת אחריות על מעשיו ואין הוא יכול להתנער מכך, אפילו אם הוא מתבקש לעזור לאותה אישה להפוך לאם ולממש בכך את האימהות שלה. אין זה משנה אם התקיימו יחסי מין אם לאו, לצורך הענקת הזרע .

הגשתי תביעת מזונות נגד בעלי עבור ילדי הקטינים בבית המשפט. בכתב הגנתו טוען בעלי, כי הוא משתכר כ-3,000 ש"ח בחודש. כאשר עברתי על מסמכיו האישיים גיליתי כי בהליכים משפטיים אחרים, הננקטים נגדו, הוא טען כי הוא משתכר הרבה יותר. אני אינני עובדת בגלל גילם הצעיר של ילדיי. האם המסמכים שגיליתי יוכלו לסייע לי לקבל דמי מזונות גבוהים יותר עבור ילדיי?

מזונות קטינים

כן! כאשר בימ"ש למשפחה קובע דמי מזונות קטין בגובה מסויים, כאשר האם איננה עובדת, ואין לה הכנסה משלה, משכורתו של האב וכושר ההשתכרות שלו מהווים גורמים משמעותיים בשיקולי הגעת של ביהמ"ש, כמו גם צרכיהם של הקטינים.  אם האם מסוגלת להוכיח לביהמ"ש ע"י הבאת ראייה, (כגון העתק מכתב תביעה או כתב הגנה או תצהיר, בהליך אחר, שם ציין האב כושר השתכרות גבוה יותר), כי הכנסתו בפועל של האב ו/או כושר השתכרותו גבוהים מאלו שנטענו בכתב הגנתו, הדבר יוכל לסייע בשכנוע ביהמ"ש להגדיל את המזונות שנקבעו למזונות הקטינים.

האם בימ"ש בישראל מוסמך להורות על עיכוב יציאתו של אב כחלק מהליכים המתנהלים בתביעת מזונות של קטין כאשר האב הינו תושב זר?

מזונות קטינים

עפ"י תקנות סדר הדין האזרחי צו עיכוב יציאה מן הארץ לא יינתן נגד תושב זר אלא אם כן קיימות באותו מקרה סיבות מיוחדות המצדיקות זאת, ובתנאי שביהמ"ש יציין בכתב את הסיבות הנ"ל בגוף החלטתו.

האם ייתכן מצב בו בימ"ש ידרוש מתושב זר להפקיד ערבות כדי לבטל צו עיכוב יציאה מן הארץ שהוצא נגדו כחלק מהליכים בתיק מזונות קטין?

מזונות קטינים

כן, למרות שצו עיכוב יציאה מן הארץ נגד תושב זר ניתן במקרים נדירים וחריגים  ביותר, הרי שבמקרה זה, בימ"ש עשוי לדרוש סוג כלשהו של בטוחה להבטחת תשלום דמי המזונות עבור הקטין, בתמורה לביטול צו עיכוב היציאה מן הארץ.

האם צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד אב כחלק מהליכים משפטיים המתנהלים בתביעה לדמי מזונות קטין תקף, אם הוא ניתן ללא נוכחותו של האב, והאב לא מקבל את כל המסמכים הנלווים בעניין?

מזונות קטינים

לא! על פי תקנות סדר הדין האזרחי הצו יפסיק להיות בתוקף, אם מדובר בצו שניתן ע"י ביהמ"ש במעמד צד אחד, ולא הומצא לצד השני כראוי. כלומר, על פי התקנות על המבקש להמציא למשיב (מי שניתן נגדו הצו) העתק מן הצו עצמו וגם העתק מן הבקשה שהוגשה למתן הצו על נספחיה וכן העתק מכתב הערבות עליו חתם המבקש בתמיכה לבקשתו. על המסמכים הנ"ל להימסר במסירה אישית תוך שלושה ימים, אלא אם כן ביהמ"ש קבע אחרת בהחלטתו על מתן צו עיכוב היציאה מן הארץ ונימק אותה.

מה גובה דמי המזונות הזמניים בהם עשוי להיות מחוייב אב, עבור שני ילדיו הקטינים, מתחת לגיל 6, שמתגוררים יחד עם אימם בבית הוריה, מאז פרידתם?

מזונות קטינים

 

בתי המשפט בישראל קובעים דמי מזונות זמניים, עפ"י התרשמות ראשונה מטענות הצדדים בכתב. כאשר האם היא למעשה ההורה המשמורן של הילדים, ניתן לצפות לחיוב האב במזונות זמניים שבין 1,400-1,300 ₪ לחודש, עבור כל ילד, וכן, לחיובו במחצית מן ההוצאות החינוכיות והרפואיות החריגות של הילדים.

עד כמה חופשייה אשה יהודיה לבחור באיזו ערכאה יוכרע עניין מזונותיה?

מזונות לאישה נשואה

לגבי אשה יהודיה קיימת סמכות מקבילה, הן לבית הדין הרבני והן לבית משפט למשפחה, לדון במזונותיה. ברם, מקובל, כי אם בעלה מקדים ומגיש תביעת גירושין בבית הדין הרבני, וכורך כראוי את עניין המזונות לתביעת הגירושין הנ"ל, הרי שגם נושא מזונותיה של האשה יידון בבית הדין הרבני. מכאן גם צמח המונח "מירוץ הסמכויות", כאשר כל צד ממהר להגיש תביעה בערכאה הנוחה לו כדי "לתפוס" סמכות.

 

בתי המתבגרת, הנמצאת במשמורתי, שברה מספר שיניים ובכללן את שיניה הקדמיות, כאשר שיחקה עם חברותיה. היא סבלה מכאבים עזים והיתה מבוהלת מהמראה החיצוני שלה. מיהרתי איתה לרופא השיניים שטיפל בה מייד. הגרוש שלי מסרב להשתתף בהוצאות הטיפול. על פי הסכם הגירושין שלנו, הוא אמור לשלם מחצית מהוצאות רפואיות חריגות, שאינן כלולות בביטוח בריאות, בתנאי שהוא מסכים לכך. הבעל לשעבר שלי טען כי הייתי אמורה לבקש את הסכמתו מראש. עניתי לו כי ניסיתי להתקשר אליו, כאשר בתנו היתה אצל רופא השיניים, אבל, הוא לא היה זמין. האם סירובו מוצדק?

מזונות קטינים

נראה שלא. השתתפותו של האב בהוצאות רפואיות חריגות של בתו עשוייה להיות מותנית בהסכמתו, כלומר, עליו להסכים ביחס לטיפול העתידי, כתנאי להשתתפותו במימון הטיפול. אולם, קיימים מקרים בהם בלתי ניתן להודיע מראש, על טיפול רפואי דרוש, למשל, כאשר קורה מצב חירום. במצב שכזה, סירובו של האב להסכים להשתתף בהוצאות הטיפול לא יהיה מוצדק.

הגשתי בקשה ליישוב סכסוך, לאחר שבעלי הודיע לי שהוא לא מעונין להישאר נשוי לי, ועבר להתגורר בבית מלון. הוא השאיר לי את הרכב שאני עושה בו שימוש, עבורי ועבור הילדים, מאז תחילת נישואינו, אבל הרכב רשום על שם החברה, שהוא משמש כמנכ"ל שלה. אני חוששת שהרכב יילקח ממני, באופן חד צדדי. איך ניתן למנוע את זה?

נישואין וגירושין דרכי פעולה לאישה במשפט גירושין

 

 

בפרק הזמן שבו מתבררת בקשה ליישוב סכסוך, אין להגיש תביעות של צד נגד משנהו, אולם, כאשר מדובר בעניינים דחופים, כמו הבטחת השימוש ברכב, שאת זקוקה לו, כצורך בסיסי, כדי להסיע את ילדייך הקטינים, וכחלק מרמת החיים שלך, ניתן, עפ"י התקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ו-2016, (תקנה מס' 10), להגיש בקשה לבית המשפט להסדרת השימוש שלך ברכב, ושמירה על המצב הקיים, כחלק מן החיוב של בעלך במזונותיכם. כמו כן, ניתן לבקש מבימ"ש שיינתן צו זמני, אשר יימנע ויאסור על הוצאת הרכב, מחזקתך, עד להחלטה אחרת.

בעלי עזב את הבית, בהפגנתיות, ניתק מגע, והשאיר אותי לבד עם שני ילדינו הקטנים. אני לא עובדת ואין לי איך לשלם שכר דירה. כיצד באפשרותי לפעול?

מזונות קטינים

 עלייך להגיש לבית המשפט בקשה ליישוב סכסוך. לך ולבעלך, תיקבע פגישה ביחידת הסיוע שליד בית המשפט למשפחה, כדי לנסות וליישב את המחלוקת ביניכם. אם לא תצליחו להגיע להסכמה, או שהוא לא יתייצב, תוכלי להגיש תביעה בענין מזונותייך, ומזונות הקטינים, ובכלל זה, בקשה למזונות זמניים.

קודם לכן, במסגרת תיק יישוב הסכסוך, את רשאית להגיש בקשות דחופות , כגון למזונות זמניים עבורך ועבור הילדים, ובכלל זה, לחייב את בעלך להשתתף/לשלם במלואם את דמי השכירות, עבור הדירה.

בת הזוג שלי ואני נפרדנו, והיא לא מאפשרת לי לראות את הילד המשותף שלנו, אלא אם כן אסכים לדרישות הכספיות הבלתי פוסקות שלה, מה ניתן לעשות?

מזונות קטינים

 

 

יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך, ובמסגרתה בקשה דחופה לבית משפט למשפחה, למתן צו לקביעת הסדרי שהייה.

על פי הסכם גירושין, בעלי לשעבר חייב לשלם רק מחצית מכל ההוצאות הרפואיות החריגות של ילדינו המשותפים, אשר אינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי הרגיל, אם הוא מסכים לכך. אני חוששת כי הגרוש שלי עלול לנצל את המצב ולסרב לשלם עבור טיפולים רפואיים להם כבר הסכמתי ועבורם שילמתי. האם זכות הסירוב לתשלום רפואי היא בלתי מוגבלת?

מזונות קטינים

לא! לבעל לשעבר/אב אין חופש מוחלט להחליט על סירוב לטיפול רפואי. כאשר הוא מפעיל את זכות הסירוב שלו, לטיפול מסויים, עליו לנהוג בתום לב ומשיקולים ענייניים, ולא מתוך קמצנות או נקמנות כלפי אשתו לשעבר/האם.

האם כאשר צרכיו של קטין גדלו מאד, ביחס לדמי המזונות, אשר משולמים בעבורו, וכאשר אביו הפסיק לחלוטין לקיים את הסדרי הראייה, באופן שמטיל על האם המשמורנית נטל כלכלי נוסף, ניתן לזכות בהגדלת מזונות הקטין בביהמ"ש?

מזונות קטינים

כן! גידול מהותי או גידול ניכר בצרכי הקטין, בהבדל מגידול זניח ולא משמעותי, עשוי להיחשב, כשינוי נסיבות אשר מצדיק בעיני ביהמ"ש, הגדלת מזונות. כמו כן, הפסקת הסדרי הביקור מצד האב, מעמיס בהכרח נטל כלכלי נוסף על כתפי האם המשמורנית, למשל כפועל יוצא מריבוי זמן שהייתו במחיצתה, וההוצאות הכרוכות בכך, וביהמ"ש עשוי לקחת נתון זה בחשבון, באם האחריות למחדלו של האב מוטלת עליו.

 

האם אשה שתובעת, מטעמים טקטיים, שלום בית (בבי"ד רבני), ותובעת מזונות (בבימ"ש) עשוייה לזכות במזונות, למרות שבעלה הגיש כנגדה תביעת גירושין?

מזונות לאישה נשואה

 

 

כן! הגשת תביעת גירושין, ע"י בעל, אין בה, כשלעצמה, כדי לשלול או כדי לגרוע מזכותה של אשה למזונות. אשה זכאית למזונות מבעלה, כפועל יוצא מנישואיהם, אלא אם בעלה מצליח להוכיח עילה מוכרת עפ"י דין, לשלילת זכאותה.

האם ניתן לחייב אב במזונות בתו הבגירה, אשר סובלת מנכות בשיעור של 100%?

מזונות מעל גיל 18

 

 

כן! עפ"י סעיף 4 (2) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תש"ט – 1959, ניתן לחייב אדם במזונות "ילדיו הבגירים" , אם יש לו די והותר "לאחר סיפוק הצרכים של עצמו, של בן זוגו ושל הילדים הקטינים שלו", וכן אם ילדו הבגיר והנכה "אינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר".

 

האם פסק דין של בית הדין השרעי בישראל המחייב בעל בתשלום פיצויים לגרושתו בהתאם לתנאי הסכם הגירושים שלהם, ביחס לתשלום מזונות, בר תוקף בגרמניה?

מזונות בתי משפט/סמכות

עקרונית כן. זאת בתנאי שפסק דינו של בית הדין בישראל נושא חותמת אפוסטיל המעיד על אמיתותו, ובתנאי שלבית הדין השרעי היתה סמכות ליתן את פסק הדין, ונתן אותו על פי חוק ופסיקתו סופית ובלתי ניתנת לערעור. עם זאת, למען הסר ספק, מומלץ לבדוק את הסוגייה עם עורך דין מומחה לדיני משפחה בגרמניה.

יש לי ילדה בת 9, ואמה אינה מאפשרת לי לראות אותה. האם במידה ואנקוט בהליכים משפטיים כדי לקבוע הסדרי ראייה ביני לבין בתי בת ה-9, אחוייב במזונות?

מזונות קטינים

כן. אם תוגש נגדך תביעת מזונות ותחוייב בכך, או אם תסכים לשלם למזונותיה של בתך באופן רצוני. עליך לדעת, שעל פי חוק אתה מחוייב לספק את צורכי בתך הקטינה ולשלם עבורה דמי מזונות. אם כבר ניתן פסק דין המחייב אותך במזונות בתך, אינך רשאי לקחת את החוק לידיים, ולהפסיק לשלם מזונות לבתך, על דעת עצמך, וזאת, גם אמה אינה מאפשרת לך להיפגש עם הילדה. הגשת תביעה לקביעת הסדרי ראייה בינך לבין בתך הינה סוגייה נפרדת אשר איננה קשורה לסוגיית המזונות.

האם אשה שהוליכה גבר שולל, סיפרה לו שהיא עקרה, והרתה לו תוכל לתבוע ממנו מזונות עבור הילד/ה שיוולד?

מזונות קטינים

כן. מי שהוכח שהוא האב הביולוגי של קטין גם אם הקטין נולד שלא על פי רצון אביו, ו/או כוונתו, לרבות מקרה של "גניבת זרע", מחוייב לספק את צרכיו של הקטין, לרבות מזונותיו. על פי החוק בישראל על האב לחשאת בכל האריות הנובעת מקיום יחסים עם אשה, לרבות בנטל הכספי הכרוך בסיפוק צרכיו של ילד שנולד כפועל יוצא מיחסים אלו. במקרים בהם האם הינה אשה רווקה יורה בית המשפט לענייני משפחה על פי רוב, על בדיקת ד.נ.א. על מנת לבסס את אבהותו של האב הנטען, כאשר הוא מכחיש זאת.

 

אנחנו סבים לנכדים קטינים, וההורים שלהם, הבן שלי וחתני, מונעים מאיתנו להתראות איתם, בגלל סכסוך כספי. אנחנו מאוד מתגעגעים לנכדים. האם מותר להורים, לשלול באופן שרירותי, את הקשר בין הנכדים לסבים שלהם?

מזונות נכד

לא! עליכם להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט למשפחה, בעניין קביעת הסדרי ביקור וקשר עם הנכדים, ובמקרה שלא תגיעו להסכמה, עם ההורים, בעת פגישת גישור שתתרחש ביחידת הסיוע, שפועלת ליד בית המשפט, ותגישו תביעה, אזי יתנהל דיון, וביהמ"ש עשוי למנות עובדת סוציאלית לסדרי דין, כדי לערוך תסקיר עם המלצות, אשר יוגשו לבית המשפט, לקראת מתן החלטה.

אנחנו סבים לשני נכדים בני 5 ו-8. הבת שלנו החליטה לאחרונה, לדעתנו, כפועל יוצא מלחץ שבעלה הפעיל עליה, וכתוצאה מעוינות כלפינו, למנוע מאיתנו לפגוש את הנכדים. מה ביכולתנו לעשות?

משמורת, הסדרי ראייה וקשר שיקולי בית המשפט

עליכם להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית משפט למשפחה ולבקש שייקבעו זמני שהייה ביניכם לבין הנכדים. עפ"י סעיף 28 ב. (א) לחוק הכשרות המשפטית: "בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין".

ילדיי אשר מתגוררים עם אימם, גרושתי, מסרבים לדבר איתי, משמיצים אותי באוזני המשפחה, משפילים ומבזים אותי בכל הזדמנות, גם באירועים משפחתיים. האם אני חייב להמשיך ולשלם עבורם דמי מזונות, כפי שהתחייבתי בהסכם שנחתם עם גרושתי, ואושר בבית המשפט למשפחה?

מזונות קטינים

כן, כל עוד החיוב לא בוטל על ידי החלטה שיפוטית. במקרה של התנהגות מחפירה, מצד הילדים שלך, אתה יכול לפנות לבית המשפט, ולעתור לביטול החיוב שלך במזונות, מחמת התנהגותם. עפ"י סעיף 9 לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959 "רשאי בית המשפט, אם הוא סבור שמן הצדק והיושר לעשות כן, לפטור אדם מחובת מזונות, כולה או מקצתה, מחמת התנהגות מחפירה שהזכאי במזונות התנהג כלפיו.".

התגרשתי לפני מספר שנים, וברצוני לקבל משמורת משותפת על ילדינו המשותפים הקטינים ,שהינם בני 7 ו-9. רציתי לדעת האם משמעות המשמורת המשותפת היא שאהיה פטור מלשלם דמי מזונות?

מזונות קטינים

ייתכן שכן. המגמה בפסיקה כיום הינה, היא להתחשב בהכנסות ההורים ובחלוקת הזמנים של הילדים אצלם, ולפסוק בהתאם דמי מזונות, כאשר יהיו מקרים שבהם, האב לא יחוייב, במזונות, כלל.

כך נקבע בפסק דין שניתן בחודש מרץ 2020, בבימ"ש למשפחה בירושלים, ביחס לדמי מזונות עבור ילדים, מתחת ומעל גיל 6. בפסק הדין נקבע כי הפתרון המיטבי עבורם הינו להיות במשמורת משותפת, כאשר גם הנטל הכלכלי יתחלק בין שני ההורים אשר להם שכר דומה, ויחסית גבוה. לגבי המזונות, נקבע שאין צורך בתשלום מזונות, אך נקבע שהאב ישלם לאם עבור ההוצאות שאינן תלויות (400 ₪ לכל ילד שגילו מעל לגיל 6).

אשתי לשעבר אינה מאפשרת לי לראות את בתי הקטינה. האם אני יכול לתבוע ביטול מזונות בגלל זה?

מזונות קטינים

כן. בפסק דין שניתן בחודש פברואר 2020, בבית הדין הרבני האזורי באשדוד, בוטל חיוב של אב במזונות עקב ניכור הורי מצד האם. בפסק הדין תואר ניתוק במשך מספר שנים בין הקטינה לבין אביה, ללא שום הליך טיפולי, לשם חידוש הקשר, והודגשו מאמצי האם למנוע, בכל דרך, את הקשר בין האב לבין הילדה.

האם מזונותיו של נער עלולים להיות מופחתים או מבוטלים לגמרי, כיוון שהוא מסרב לקיים קשר עם הורהו הלא משמורן?

מזונות קטינים

כן! אם הסירוב איננו מוצדק, אז דמי המזונות עלולים להתבטל לגמרי (אם הילד מוכרז כ"מרדן" על פי הדין העברי), או להיות מופחתים, כפי שנפסק בשנת 2003 ע"י בית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא, אשר קיבל תביעה של אב, להפחתת המזונות שהוא שילם לבנו, בגלל סירובו העקבי של הבן לראותו במשך מספר שנים.

האם גימלה שמקבלת אשה מידי חודש בחודשו ,נלקחת בחשבון ע"י ביהמ"ש ,בבואו לחשב את מזונותיה?

מזונות לאישה נשואה

קיצבת פנסיה נחשבת כמקור הכנסה של האשה, ועל כן ביהמ"ש ייקח בחשבון את שיעור הגימלה בחישוב ובדיקת צרכיה של האשה, ויגרע אותה מדמי המזונות שייפסקו על ידיו, אם יוחלט שהאשה הזכאית להשלמת מזונות.

דילוג לתוכן