תחומי עיסוק

אלימות במשפחה

עמוד הבית / תחומי עיסוק / אלימות במשפחה

המשרד מטפל בעתירות למתן צווי הגנה; צווים למניעת הטרדה מאיימת; צווי מניעה; ייצוג בתיקי צווי הגנה או צווי מניעה; ייצוג בהליכים פליליים בין קרובי משפחה.


רוצים להתייעץ איתנו

בנושא אלימות במשפחה?

 

התקשרו למספר 050-4848484

או השאירו פרטים.


תוכן מקצועי

ראה הכל

שאלות ותשובות

אילו צעדים משפטיים יכולה אישה לנקוט כנגד בעל, אשר מתנהג כלפיה באלימות פיזית ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

אישה יכולה לבקש צו הגנה כנגד בעלה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. לשם כך עליה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו הגנה. הצו עשוי להינתן לתקופה של עד שלושה חודשים, אשר ניתן להאריכה עד ששה חודשים, ובתנאים מיוחדים שירשמו, עד שנה. במסגרת צו ההגנה ניתן להוציא בעל מבית מגורי המשפחה, ולאסור עליו להתקרב לבית המגורים ו/או למקום העבודה של האישה. בית המשפט יכול לצוות על הוצאת נשק מרשותו של בן הזוג האלים, ואף לחייב אותו להשתתף בקבוצות טיפול או לקבל טיפול פסיכולוגי פרטני נגד אלימות. במקרה בו בעל מפר את הצו, ניתן לעצור אותו ולהורות על מאסרו.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

אני ואישתי נפרדנו לפני מספר חודשים. הגשתי נגד אישתי תביעת גירושין בבית הדין הרבני. לאחר הפרידה בינינו, החלה חמותי להטריד אותי בלי הפסקה, והחלה להציף אותי בשיחות טלפוניות ובמכתבים בפקסימיליה, שהיא משגרת למשרדי ללא הפסקה . אינני יכול לנהל חיים נורמליים. האם ניתן לעצור את "מחול השדים" שמתנהל סביבי ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

חותנת נכללת בהגדרה של "בן משפחה" לצורך החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, אשר על פיו יכול להינתן צו הגנה, שיאסור הטרדה באמצעות שיגורי פקסימיליה, ובאמצעות שיחות טלפון . במסגרת החוק ניתן להוציא צווי הגנה, שמתייחסים להטרדה שמתבצעת בדרכים שונות, ולא רק צווים שמתייחסים לאלימות פיזית.

האם ניתן להוציא צו מניעה או צו הרחקה נגד בעל/אב, כאשר הוא מפעיל כלפי בני משפחתו אלימות מילולית/רגשית ולא פיסית?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

כן! בית המשפט העליון פסק בשנות התשעים, שבמקרים קיצוניים אלימות מילולית לבדה עשויה להצדיק מתן צו הרחקה נגד בעל/אב. במקרה אחד הוא ציין, שהתאכזרות ריגשית, השפלה ודיכוי עלולים להיות, במקרים מסויימים, קשים יותר ובלתי נסבלים יותר מאשר אלימות פיסית. במקרה אחר נקבע כי: "מתח, מצוקה וחרדה ("אלימות ריגשית") יכולים, כשלעצמם, להוות עילה למתן צו הגנה, אך זאת רק במקרים קיצוניים". ואולם, צו המונע מבן המשפחה האלים להיכנס לבית המשפחה, במקרים של אלימות מילולית, יינתן בדרך כלל, רק לאחר שבית המשפט הזהיר את בן המשפחה האלים, והוא לא שעה לאזהרה.

האם יכול בית המשפט להפסיק את זכויות הביקור, כאשר הוא דן במתן צו הגנה, באם ילד מתלונן על אלימות מינית מצד ההורה הלא-משמורן, בזמן שהוא תחת השגחתו?

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

כן! לפי פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב אשר דן בצו הגנה לקטין אשר הוטרד מינית על ידי סבו מצד אביו, בעת ששהה בביתו של האחרון, במסגרת שהייתו אצל אביו בסוף השבוע. ביהמ"ש נתן צו מניעה נגד האב והסב, אשר אסר עליהם להטריד את הילד בצורה כלשהי ובמקום כלשהו. על מנת להבטיח ביצוע החלטה זאת, ביהמ"ש הקפיא את זכויות הביקור במהלך סופי שבוע.

האם בעל אשר אשתו הוליכה שולל את ביהמ"ש, וקיבלה צו הגנה כוזב נגדו, זכאי לפיצויים?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

כן! בימ"ש למשפחה בכפר סבא קבע כי אשה תשלם 5,000 ₪ לבעלה פיצויים, על כך שהגישה בקשה לצו הגנה נגדו בתואנת שווא. במקרה זה הורה ביהמ"ש על מתן צו הגנה, במעמד צד אחד נגד הבעל, אשר הורחק מבית המשפחה. הצו ניתן לבקשת האשה, אשר טענה כי הוא נהג בה באלימות גופנית, וביצע בה מעשה אונס. בעת הדיון בביהמ"ש הגיע ביהמ"ש למסקנה כי האשה פעלה בחוסר תום לב, וכי טענותיה היו שקריות. ביהמ"ש ביטל את צו ההגנה, וגם הורה לה לשלם 2,500 ₪ נוספים לקופת המדינה.

האם בימ"ש הנותן צו הגנה לבקשת אשה נגד בעלה, רשאי לכלול בצו, הוראה בעניין פיצוי כספי במידה והאב יפעל בניגוד לצו?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

כן! עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה משנת 1991, ביהמ"ש רשאי להוסיף תנאים לצו ההגנה. לדוגמה, ביהמ"ש למשפחה בירושלים נתן צו הגנה רחב נגד אב/בעל. ביהמ"ש אסר עליו להיכנס לבית המשפחה למשך חודש, וכן אסר עליו ביהמ"ש למנוע מבני המשפחה האחרים להיכנס הביתה, וציווה עליו להימנע מלהטריד אותם במשך תקופה של 3 חודשים. ביהמ"ש ציין, כי על האב לחתום על התחייבות בכתב לשלם לאשתו 5,000 ₪, אם בכל עת במשך השנה הקרובה, ביהמ"ש יקבע כי הוא הפר את תנאי הצו.

בעלי תקף אותי באופן פיזי והפעיל כלפי אלימות קשה . הגשתי כנגדו בקשה למתן צו הגנה. בעלי מכחיש כי תקף אותי וטוען כי אני תקפתי אותו והוא התגונן. האם אני ובעלי יכולים לבקש מבית המשפט להיבדק במכשיר פוליגרף, כדי לבדוק את אמיתות גירסותינו? 

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

בהסכמת הצדדים יכולים צדדים לבקשה למתן צו הגנה, להיבדק בפוליגרף . הליך מעין זה אומנם עוסק באלימות אך במהותו הינו הליך אזרחי, על אף שלאירועים נשוא ההליך אפשר שיהיו היבטים פליליים.

הצדדים אף יכולים להודיע לבית המשפט כי ממצאי בדיקת הפוליגרף יחייבו אותם, ויהוו ראיה מכרעת.

אשתי פתחה נגדי בהליכים על פי החוק למניעת אלימות במשפחה וביקשה שיינתן נגדי צו הגנה. היא עשתה זאת במטרה ללחוץ עלי להיכנע לתכתיבים שלה בעניין הגירושין שלנו. כתוצאה מפתיחת ההליכים נגדי, נאלצתי לשכור שירותיו של עורך דין, כדי שהוא ייצג אותי, והפסדתי ימי עבודה. מדובר במסכת של שקרים ובעלילות שווא שהיא העלילה עלי. האם אוכל לאלץ אותה לפצות אותי, כאשר האמת תצא לאור? 

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

כן, בנסיבות מסוימות. כאשר תביעה למתן צו הגנה נדחית ע"י בית המשפט, ובית המשפט קובע, שהתביעה הוגשה שלא בתום לב או, במטרה להציק לצד שכנגד, יש לבית המשפט שיקול דעת, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, להורות לתובע לשלם לצד שכנגד או לאוצר המדינה הוצאות. כמו כן, בית המשפט מוסמך לפסוק פיצוי הולם לצד שנפגע.

התלוננתי במשטרה נגד בעלי בעניין אלימות והוגש נגדו כתב אישום. ברצוני לחזור בי מתלונתי. האם הדבר אפשרי?

אלימות במשפחה תלונות סרק/שקיות

 

 

כן! אולם, לאחר שתלונת אישה במשטרה, כנגד בעלה התגבשה לכתב אישום, ניהול התיק מצוי בידי הפרקליטות/התביעה. המדינה היא התובעת בהליך פלילי, ואין ערובה לכך שמחילתה של האישה, על מעשה האלימות של בעלה תעזור, כאשר לרוב הדבר תלוי בחומרת המעשה והאישום כלפי הבעל. ככלל, מחילת קורבן לעבירה איננה ממעיטה מחומרת העבירה, אולם היא עשויה להשפיע על שיקולי הענישה

לאיזה בימ"ש יוגש ערעור על צו הגנה , שניתן ע"י בית המשפט לענייני משפחה, ואוסר על בעל להיכנס לביתו?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

  

ערעורים על פסקי דין ועל החלטות, הניתנים ע"י בית משפט השלום או ע"י בית המשפט לענייני משפחה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, נדונים בבית המשפט המחוזי ע"י דן יחיד. 

האם בימ"ש יתן צו הגנה המרחיק בעל מבית המשפחה בתקופת החגים?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן! בתקופת החגים בני משפחה נוטים להתאסף יחד, וגורם זה נלקח בחשבון כסיבה נוספת להענקת צו ההגנה, על מנת שלא להחריף את היחסים העכורים השוררים במשפחה מסויימת. בבימ"ש למשפחה בירושלים נתן צו הגנה, אשר במסגרתו הורחק אב המשפחה מהבית למשך 30 יום, כצעד חירום סמוך לפני יום הכיפורים. תקופת ההרחקה כללה אף את חופשת הסוכות. כאשר קיים בסיס ראייתי לבקשה לצו הגנה, ביהמ"ש ייענה לבקשה למתן צו הגנה, גם אם הצו מתבקש לקראת תקופת החגים.

  

בעלי עזב סוף סוף את ביתנו המשותף, לאחר תקופה ארוכה בה ילדיי ואני סבלנו מהתעללות נפשית ופיזית. ברצוני לתבוע אותו על מנת למנוע את שובו הביתה. הבעיה היא בהוכחת ההתעללות ממנה סבלנו ילדיי ואני. אין באפשרותנו להביא עדים פרט לילדיי הקטינים, ועתה שבעלי כבר איננו בסביבה אין באפשרותי להקליט אותו במכשיר הקלטה המצוי ברשותי.

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

ילדים יכולים להעיד בהליכים בבימ"ש למשפחה. השופט רשאי להיפגש עמם בנפרד בלשכתו. ילדים המעורבים בסכסוכים על רקע משפחתי, עלולים להיות מושפעים ע"י צד זה או אחר, ולכן, המשקל הניתן לעדותם עשוי להיות נמוך מזה הניתן לעד בלתי תלוי.

יתר על כן, שיחות טלפוניות מוקלטות ומתומללות כהלכה, גם כן תוכלנה לשמש עדות קבילה בבית המשפט. יחד עם זאת, יוער כי, רק במקרים חריגים יתיר ביהמ"ש לקטין להעיד נגד אחד מהוריו, לאור ההשלכות האפשריות על מערכת היחסים בין הקטין להורה, אשר נגדו הקטין מעיד.

מהו עונש המאסר המקסימלי שיכול להינתן נגד אדם, אשר תקף מינית בן משפחה שגילו פחות מ – 18 שנה?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

בעקבות תיקון לחוק העונשין – 1977, בחודש נובמבר 2002, שעבר בקריאה שניה ובקריאה שלישית בכנסת, עונש המאסר המקסימלי בגין עבירה כזו הוגדל מ – 16 שנה ל – 20 שנה.

בית המשפט לענייני משפחה נתן נגדי צו, המונע ממני להיכנס לביתי במשך שלושה חודשים. הוא קבע, שהתנהגותי גרמה לכך שחייהם של אשתי ושל ילדיי הפכו לבלתי נסבלים, למרות שלא הפעלתי כלפיהם אלימות פיזית. הוא הורה לי להשתתף בתכנית טיפול מיוחדת לגברים אלימים. האם יש סיכוי לכך שיינתן לי היתר לחזור לביתי, אם אשתתף בתכנית הטיפול ואצליח בה?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

כן, יש סיכוי לכך שבית משפט לענייני משפחה יבטל צו שניתן על ידו, שאוסר על גבר להיכנס לביתו, לפני שפג תוקפו של הצו, אם הגבר השתתף באופן פעיל בתכנית טיפול שסייעה לשיקומן, וההמלצות או הדיווחים שניתנים בעניינו הם חיוביים. יש להדגיש, שכל מקרה נדון לפי נסיבותיו. 

בתיק שנדון בית המשפט לענייני משפחה החליט להשאיר בתוקף צו, שמנע מבעל להיכנס לבית המשפחה, במסגרת תביעת מזונות ושלום בית, הוא קבע במפורש בהחלטתו, שאם הבעל ישתתף בתכנית טיפול שנבחרה עבורו ויצליח בה, הוא עשוי לשקול לבטל את הצו לפני שהוא יפקע.

איזה שיקולים בית המשפט שוקל בתיקים של אלימות במשפחה, לקראת מתן החלטה?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

בתי המשפט הישראליים אימצו מודל לזיהוי מסגרת משפחתית "מסוכנת", שפותח ע"י המחלקה לשירותים חברתיים. הפרמטרים שבהם נעשה שימוש, כדי לזהות תאים משפחתיים מסוכנים, כוללים: חומרת המעשה האלים, תדירות האלימות, מידת הפיוס שלאחר המעשה האלים, מי מבני המשפחה הם הקורבנות, מערכת היחסים בין בן המשפחה האלים לבין הקורבן, ההפרעה הנפשית שממנה סובל בן המשפחה האלים, תפיסת הסיכון של בני המשפחה, מצבו הנפשי של הקורבן, מידת ההכרה/ההכחשה של בן המשפחה האלים, התאמתו של בן המשפחה האלים לטיפול, מידת הנגישות של בן המשפחה האלים לכלי נשק ומידת התמכרותו. 

  

כיצד בית המשפט מחליט לאיזה מרחק מבית המשפחה יש להרחיק אדם, שביצע מעשים של אלימות במשפחה?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

  בתיק של אלימות במשפחה, שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב הבהיר, שהוא אימץ מודל לזיהוי ולהתמודדות עם דרגות שונות של סכנה, שמציבה אלימות במשפחה. המודל, שפותח ע"י המחלקה לשירותים חברתיים, ממליץ שכאשר הסכנה מוערכת כגבוהה, יינתן צו, שיורה למבצע של מעשי האלימות במשפחתו, להתרחק ממקום היישוב או מן העיר, שבו/ה מתגוררת המשפחה שבסיכון. כאשר המודל מזהה את האלימות במשפחה כאלימות שמהווה סיכון בינוני לבני המשפחה, יכול להינתן צו, שרק ימנע מן המבצע להיכנס לבית המשפחה או להתקרב אליו. בשני המקרים מומלץ להורות על טיפול, ויש לאסור על בן המשפחה האלים להחזיק בכלי נשק.

באחד הביקורים בעלי התפרץ והיכה אותי והוצא כנגדו צו הגנה לתקופה של שלושה חודשים. האם ניתן להוציא כנגד בעלי צו הגנה אשר עומד בסתירה לזכויות הכניסה והביקור שלו בדירה, כפי שנקבעו בהסכם הגירושין? 

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

 

צווי הגנה ניתנים עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. יודגש כי ביהמ"ש בוחן כל מקרה לנסיבותיו. במקרה שנדון בבית המשפט לעינייני משפחה בכפר סבא נפסק כי, באם ביקוריו של האב אינם מאפשרים ניהול סביר ותקין של החיים בדירת המשפחה, הרי שמוצדק להאריך את צו ההגנה וזאת בהתאם לאמור בחוק למניעת אלימות במשפחה. ברם לנוכח הוראות הסכם הגירושין, אשר במסגרתו הוענקו לאב זכויות לביקור ילדיו, בדירת המשפחה, נקבע כי, יש לאזן בין זכויות הצדדים ולאפשר לאב לבקר בדירה במועדים שייקבעו מראש , מועדים בהם, האם איננה נמצאת בבית הצדדים.

 

האם ניתן לקבל צו הגנה כנגד בן משפחה בלי ידיעתו?  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן. על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, יכול להינתן צו הגנה במעמד צד אחד (בלי ידיעתו של האדם, שנגדו ניתן הצו, ו/או בלי הנוכחות שלו בהליך). אם ניתן צו הגנה במעמד צד אחד, אז חייב להתקיים דיון במעמד שני הצדדים מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ – 7 ימים לאחר מתן הצו במעמד צד אחד.

  

האם ניתן לקבל צו בימ"ש המרחיק בעל מן הבית אם אין אלימות פיזית מצדו, אולם הוא משליט אוירה של טרור ואלימות מילולית עד שאין כל אפשרות לנהל אורח חיים נורמלי, בבית?

אלימות במשפחה סוגי הגנה

 

כן! החוק למניעת אלימות במשפחה, משנת 1991, כולל התייחסות הן לאלימות פיזית והן לאלימות נפשית בקרב בני משפחה. כך מוענק לביהמ"ש שיקול דעת רחב ליתן צווים המותאמים לאופי העניין, בין אם מדובר במקרה של התעללות או התעמרות נפשית/מילולית קיצונית, לאורך זמן, ובין אם המדובר בהתנהגות אלימה המונעת מיתר בני המשפחה ניהול אורח חיים תקין. לדוגמא, בסוף שנות ה-90 בימ"ש למשפחה בירושלים הורה על מתן צו הגנה, לאחר שבעל חולל מהומה בבית, טינף את הדירה, שבר חפצים שונים ופיזר כביסה מלוכלכת ברחבי הדירה.

מה ניתן לעשות כנגד המאהבת שלי לשעבר, אשר לא מפסיקה לעקוב אחרי, להופיע בכל מקום שאליו אני הולך, ולהתקשר אלי בקביעות לטלפון הסלולארי שלי? היא לא מניחה לי ואינני יכול לנהל אורח חיים תקין.  

אלימות במשפחה סוגי הגנה

על מנת לטפל בתופעה של הטרדה על שלל גווניה, נחקק , החוק למניעת הטרדה מאיימת– 2001. חוק זה נועד להילחם בתופעה האמורה. הוא נועד להתמודד עם אלימות, שאיננה אלימות פיזית, עם הטרדות מאיימות או עם מעקבים, אשר מונעים מאדם לנהל אורח חיים תקין.

החוק מגדיר ומכיר סוגים מסויימים של התנהגות כ"הטרדה/אלימות רגשית". על פי חוק זה, ניתן לקבל צו מניעה, המונע מן העוקב להיכנס לביתו של מאן דהוא, למקום עבודתו, למוסד שבו הוא מתחנך וכו'. צווים נגד העוקב יכולים להינתן לתקופה של עד 6 חודשים, וניתן לחדשם ולהאריכם לתקופה של עד שנתיים.

 

יועצת בית הספר של בתי דיווחה לי, כי היא חושדת כי בתי סובלת מהתעללות/ניצול מיני. לאחר שיחה עם בתי התברר לי כי הידוע בציבור שלי הטריד אותה מינית במספר הזדמנויות. בעימות מולו הוא הכחיש את הדבר, אך עזב את הדירה, זמן קצר לאחר מכן. לאחר עזיבתו, בתי החלה לגלות לי פרטים נוספים על מסכת ההתעללות המינית שעברה. ברצוני לוודא כי בן זוגי לשעבר יבוא על עונשו, לנוכח הניצול הציני שעשה באמון שרחשתי כלפיו ולנוכח מה שעולל לבתי. בכוונתי להגיש בעניין זה תלונה במשטרה. כיצד עלי לפעול?

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

ידוע בציבור כמו בן זוג נשוי, נחשב "בן משפחה" עפ"י חוק העונשין (1977), לעניין עבירות מין כלפי קטין. אם יורשע, הוא עלול לקבל עונש בדומה להורה המורשע בעבירה זהה כלפי בנו/בתו.

יתר על כן, אם אשמתו תוכח, הרי שניתן יהיה להגיש נגדו תביעת נזיקין לפיצויים, על הנזק הנפשי שנגרם לילדה בגין מעשיו.

 

 

 

האם ניתן להרחיק מן הבית את אביו של הבעל, אשר מטריד מינית את כלתו, אשת בנו? 

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

 

כן. החותן, אביו של הבעל נכנס לקטגוריה של בן משפחה, לצורך נקיטת הליכים נגדו, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. בשלב ראשון יכול להינתן נגדו ,כתרופה מיידית, צו הגנה, לתקופה של עד 3 חודשים, ולאחר מכן ניתן לבקש את הארכתו עד לתקופה של שנה לכל היותר.

במקרה שנדון בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, הוריו של הבעל התגוררו עם בני הזוג. הבעל אושפז למשך תקופות ארוכות, לצורך ניתוח מוח, והאישה התלוננה במשטרה על הטרדה מינית מצד אביו של בעלה. היא התלוננה גם על כך שהוא איים על הבת הקטינה של בני הזוג. בית המשפט נתן צו, אשר אסר על החותן להיכנס לבית מגוריה .

אני בן 18 ומשרת בצבא. הורי גרושים ואבי גר בחו"ל . אימי התחתנה עם גבר אחר . אחי הצעיר מתלונן, שבעלה החדש של אימי מכה אותו . לפני שהתגייסתי, בעלה של אימי נהג להכות גם אותי . אימי מכחישה את טענותיו של אחי, וטוענת שבעלה אינו נוהג כלפיו באלימות , אולם אני חושש, כי אימי מפחדת מבעלה הנוכחי. האם אני כאח יכול לעשות משהו, כדי להגן על אחי הקטין ? 

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

כאשר ננקטת אלימות כלפי קטין , הוא רשאי בעצמו לנקוט בצעדים משפטיים עפ"י חוק בית המשפט לענייני משפחה – 1995. כמו כן הוא יכול לפנות לבית המשפט באמצעות אדם אחר, או ידיד קרוב .יוצא איפוא שניתן להגיש בקשה למתן צו הגנה כנגד בן משפחה אלים באמצעות קרוב משפחה, וזאת עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991.

אישתי מקללת אותי ומשפילה אותי בפני משפחתי ובנוכחות שכנים, וזאת כדבר שבשיגרה. בזמן האחרון אישתי החלה להשליך עלי ולעברי חפצים שונים בשעת התקפי הכעס שלה. איך אני יכול לפעול כנגד ההשתוללות של אישתי?

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

בעל ,אשר נופל קורבן לאלימות פיזית או מילולית מצד אישתו ,זכאי להגנה משפטית עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. על בן המשפחה המאויים להגיש בקשה לצו הגנה בבית המשפט לענייני משפחה . רצוי שהבעל הקורבן יתמוך ויצרף לבקשתו תיעוד נוסף, אם מצוי ברשותו, כמו: אישורים על הגשת תלונות במשטרה, אישורים רפואיים ועדויות בתצהירים של אנשים, אשר היו עדים למעשי האישה.

לפני זמן קצר נפרדתי מחברי לחיים, לאחר תקופה ארוכה שבה גרנו ביחד. בעבר תיכננו להתחתן . מאז הפרידה חברי לשעבר מתנהג באופן מוזר, והוא מסרב להניח לי , עוקב אחרי, מגיע למקום עבודתי, צועק, מתחנן ומטיף לי מוסר . הוא גם מתקשר אלי בטלפון ללא הפסקה, גם במהלך שעות היום וגם ובעיקר בשעות הלילה. אני מותשת מהטרדותיו. מה ניתן לעשות?

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

אישה, שנתונה במצב של הטרדה בלתי פוסקת , יכולה לבקש צו הגנה נגד החבר שלה לשעבר, במסגרת החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. החוק אף מאפשר הגנה מפני גברים, שגרים/גרו עם נשים ללא נישואין , אפילו שהם כיום בני זוג לשעבר. בת הזוג יכולה לבקש בבית המשפט לענייני משפחה צו הגנה . הצו עשוי לאסור על הגבר להתקרב לבית מגוריה ו/או למקום עבודתה של האישה , ואף להורות לו להימנע מלהטריד אותה בטלפון ו/או שלא להטריד אותה בכל דרך אחרת.

התגרשתי מבעלי לפני מספר חודשים . בעלי עדיין לא הפנים ועיכל את עובדת גירושנו, והוא ממשיך להגיע אלי הביתה, ולמקום עבודתי, ומשמיע באוזני איומים לפגוע בי פיזית, באם אסרב לחזור אליו. מה עלי לעשות במצב שכזה ? 

אלימות במשפחה בני משפחה זכאיים להגנה

 

 

אישה במצב שכזה יכולה לפנות לבית המשפט לעינייני משפחה, ולבקש צו הגנה עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 . בעל לשעבר או ידוע בציבור נחשבים כבני משפחה לצורך החוק, ולפיכך אין זה משנה מהו הסטאטוס (נשוי או גרוש) של הפונה לבית המשפט. החוק מאפשר מספר הגנות לבן משפחה, שחושש מאלימות בן משפחה אחר, כגון הרחקה מבית המגורים, איסור להתקרב למקום עבודה, צו להוצאת נשק והפקדתו במשטרה, איסור להטריד בכל מקום ובכל דרך, מתן הוראות לעובדי רווחה/עובדים סוציאליים לטפל בסכסוך המשפחתי ועוד.

אני ואישתי נפרדנו לפני מספר חודשים. הגשתי נגד אישתי תביעת גירושין בבית הדין הרבני. לאחר הפרידה בינינו, החלה חמותי להטריד אותי בלי הפסקה, והחלה להציף אותי בשיחות טלפוניות ובמכתבים בפקסימיליה, שהיא משגרת למשרדי ללא הפסקה . אינני יכול לנהל חיים נורמליים. האם ניתן לעצור את "מחול השדים" שמתנהל סביב

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

 

חותנת נכללת בהגדרה של "בן משפחה" לצורך החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991, אשר על פיו יכול להינתן צו הגנה, שיאסור הטרדה באמצעות שיגורי פקסימיליה, ובאמצעות שיחות טלפון . במסגרת החוק ניתן להוציא צווי הגנה, שמתייחסים להטרדה שמתבצעת בדרכים שונות, ולא רק צווים שמתייחסים לאלימות פיזית.

האם ניתן להוציא צו מניעה או צו הרחקה נגד בעל/אב, כאשר הוא מפעיל כלפי בני משפחתו אלימות מילולית/רגשית ולא פיסית?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

כן! בית המשפט העליון פסק בשנות התשעים, שבמקרים קיצוניים אלימות מילולית לבדה עשויה להצדיק מתן צו הרחקה נגד בעל/אב. במקרה אחד הוא ציין, שהתאכזרות ריגשית, השפלה ודיכוי עלולים להיות, במקרים מסויימים, קשים יותר ובלתי נסבלים יותר מאשר אלימות פיסית. במקרה אחר נקבע כי: "מתח, מצוקה וחרדה ("אלימות ריגשית") יכולים, כשלעצמם, להוות עילה למתן צו הגנה, אך זאת רק במקרים קיצוניים". ואולם, צו המונע מבן המשפחה האלים להיכנס לבית המשפחה, במקרים של אלימות מילולית, יינתן בדרך כלל, רק לאחר שבית המשפט הזהיר את בן המשפחה האלים, והוא לא שעה לאזהרה.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

אילו צעדים משפטיים יכולה אישה לנקוט כנגד בעל, אשר מתנהג כלפיה באלימות פיזית ?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

 

אישה יכולה לבקש צו הגנה כנגד בעלה, עפ"י החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991. לשם כך עליה לפנות לבית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למתן צו הגנה. הצו עשוי להינתן לתקופה של עד שלושה חודשים, אשר ניתן להאריכה עד ששה חודשים, ובתנאים מיוחדים שירשמו, עד שנה. במסגרת צו ההגנה ניתן להוציא בעל מבית מגורי המשפחה, ולאסור עליו להתקרב לבית המגורים ו/או למקום העבודה של האישה. בית המשפט יכול לצוות על הוצאת נשק מרשותו של בן הזוג האלים, ואף לחייב אותו להשתתף בקבוצות טיפול או לקבל טיפול פסיכולוגי פרטני נגד אלימות. במקרה בו בעל מפר את הצו, ניתן לעצור אותו ולהורות על מאסרו.

הבטחתי לחברה שלי להינשא לה, אבל היא התנהגה באופן אלים כלפיי. עכשיו היא תובעת אותי בבית משפט על הפרת הבטחת נישואים. האם יש לתביעה שלה סיכוי?

נישואין וגירושין נישואין בישראל

כנראה שלא. בפני ביהמ"ש הובא מקרה שבו שניים הכירו בזמן לימודים משותפים, ניהלו מערכת יחסים 3 שנים, ניתנה הבטחה ע"י בן הזוג כי יינשאו בתוך שנה, הם עברו להתגורר יחד, ולאחר מכן הוא חזר בו,

לטענתו כי היא היתה אלימה כלפיו והוא  התחרט.

במקרה זה החליט בית המשפט כי ניתנה הבטחה להתחתן אבל מצד שני מצא כי דחיית ביצוע ההתחייבות על ידי החתן המיועד עקב התנהגותה האלימה והאובססיבית של התובעת וחוסר רצונה לקבל טיפול הייתה מוצדקת.

בעלי מעולם לא היכה אותי, אך כל הזמן הוא מותח עלי ביקורת , משפיל אותי וצועק עלי בנוכחות הילדים. הוא גם מרבה להתרגז על הילדים, כאשר הם עושים משהו "לא בסדר", לדעתו. האם התנהגותו מקובלת בעיני החוק, או שאני יכולה לעשות משהו נגדו?

אלימות במשפחה סוגי אלימות

ביקורת תמידית, השפלה וצעקות הן גילויי התנהגות, שבית המשפט העליון הכיר בהן כ"אלימות ריגשית", והן לא מקובלות בעיני החוק. במקרים קיצוניים, התנהגות שלילית מעין זו לבדה – ללא אלימות פיזית – יכולה להצדיק הענקת צו, אשר מורה על הרחקת האדם האלים מבית המשפחה. ניתן להוציא צווים נגד בעל במקרים של אלימות ריגשית, במסגרת תביעה של האישה ל"מדור שקט" (צווי מניעה), או על פי החוק למניעת אלימות במשפחה – 1991 (צווי הגנה).

דילוג לתוכן